វិទ្យាល័យ

ពន្លឺដាលឆ្លងកាត់ព្រីស

គំនូសតាងសៀគ្វី និងសៀគ្វីពិត

អំពើនៃដែនម៉ាញេទិចលើចរន្តអគ្គិសនី

ចរន្តអាំងឌ្វី

ដែនម៉ាញេទិចបង្កើតដោយចរន្តត្រង់

ដែនម៉ាញេទិចបង្កើតដោយរបារមេដែក

ខ្សែដែនអគ្គិសនីបង្កើតដោយបន្ទុកអគ្គិសនីវិជ្ជមាន( + )

ខ្សែដែនអគ្គិសនីបង្កើតដោយបន្ទុកអគ្គិសនីអវិជ្ជមាន(-)

សកល

ឈ្នាប់និង

ដ្យាក្រាមស៊ិចកាកណូ

ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

ទម្រង់អាតូម

ជនិតាប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ

រ៉ាដ្យង់

ម៉ាស៊ីនសាំងលាយបន្ទុះ២វគ្គ

ចលនាវង្វង់ស្មើ

ខ្សែដែនអគ្គិសនីរបស់បន្ទុកអគ្គិសនី(+)

ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច

លំងាកផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី(អូស៊ីយូស្កូប)

វារីអគ្គិសនី (ជនិតាចរន្តឆ្លាស់ AC)

ស៊ុមវិល(គោលការណ៍ម៉ូទ័រអគ្គិសនី)

ទិសដៅចរន្តអាំងឌ្វី

ចរន្តអគ្គិសនីរត់ក្នុងសៀគ្វី

រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច

របៀបវាស់អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គិសនី

ម៉ាស៊ីនបន្ទុះ៤វគ្គ

អាតូម

របៀបវាស់តង់ស្យុង ឬផលសងប៉ូតង់ស្យែលនៃឧបករណ៍អគ្គិសនី

ដែនម៉ញេទិចផែនដី

ដែនម៉ាញេទិចបង្កើតដោយរបារមេដែក

ដែនម៉ាញេទិចបង្កើតដោយចរន្តវង់

រលកស៊ីនុយសូអ៊ីត

ឌីប្រាក់ស្យុងរលកពន្លឺ

ច្បាប់ទំនាញសកល

ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះ ៤វគ្គ

សូរអ៊ុលត្រា

 

គន្លឹះដើម្បីរៀនឳ្យបានពូកែ

១.រៀនតិចៗតែជាប់ជាប្រចាំ ( កុំរៀនដោយបង្ខំ )

២.បែងចែកពេលវេលាឳ្យបានជាក់លាក់

៣.សិក្សាឳ្យបានទៀងទាត់ម៉ោងរាល់ថ្ងៃ

៤.ដាក់ចិត្តថារៀន ត្រូវតែរៀន ( កុំពន្យាពេល )

៥.ធ្វើលំហាត់ណាដែលលំបាកៗ ឳ្យរួចរាល់

៦.រំឭកមេរៀនជាប្រចាំ

៧.ប្រាប់មិត្តភក្តិកុំទូរស័ព្ទមកពេលអ្នកកំពុងរៀន

៨.ក្លាហានក្នុងការជជែកសួរ មិត្តភក្តិនិងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

៩.ឆ្លៀតពេលរំឭកមេរៀន នៅចុងសប្តាហ៍

១០.សេពគប់មិត្តភក្តិណាដែលចូលចិត្តរៀន

១១.យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពឳ្យបានល្អ ។

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World