ភាសាខ្មែរ

អក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃនេះ...!

 29 - 02 - 2020 

              ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ  
ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំឆមាស Vol-1 / 2008  ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ Vol-2 / 2009​​   ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ Vol-3 / 2010   ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ Vol-5 / 2013   ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ Vol-7 / 2015   ទាញយក
សន្ទានុក្រមឈ្មោះប្រទេស ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង   ទាញយក

សន្ទានុក្រម វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង   

ទាញយក
សន្ទានុក្រម វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និងការទូត ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង    ទាញយក
សន្ទានុក្រម វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេវិទ្យា ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង    ទាញយក

សន្ទានុក្រម វិជ្ជសាស្ត្រ និង កសិកម្ម ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង  

ទាញយក
ពាក្យកម្លាយកើតចេញពីពាក្យដើមសរសេរនឹងអក្សរផ្ញើជើង  ទាញយក
ពាក្យដែលសរសេរជាមួយ ( ណ ) មិនសរសេរជាមួយ ( ន ) ទេ   ទាញយក

សន្ទានុក្រម ភាសាវិទ្យា និងអក្សសិល្ប៍ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង

ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ Vol-4 / 2012   ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ Vol-6 / 2014  ទាញយក
សៀវភៅវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ ឆ្នាំ 2014 ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ Vol-9 / 2018   ទាញយក
ព្រឹត្តិបត្រក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ Vol-8 / 2017  ទាញយក
គោលនយោបាយជាតិស្តីពី ភាសាខ្មែរ  ទាញយក
                   បច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ  
បច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ  ( ភាគទី១ ) ទាញយក
បច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ  ( ភាគទី២ ) ទាញយក
វេយ្យាករណ៍អំពី ( រ ) ឆ្នាំ ១៩៦៧ ទាញយក
ឧបករណ៍ អនុពាក្យ  ឆ្នាំ ១៩៥៩   ទាញយក
ប្រវត្តិសាស្ត្រអក្សរខ្មែរ ទាញយក

29 - 02 - 2020 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

 

គំរូ បង្កើតសំណួរតេស្តភាសាខ្មែរ គ្រប់កម្រិត ទាញយក
សុភាសិត ទាញយក
របៀបសរសេរកាលបរិច្ឆេទតាមបែបបុរាណ ទាញយក

27-02-2020

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

 

កិត្តិយសឬស្នេហា

ទាញយកសៀវភៅ

គន្លិះជោគជ័យតែងសេចក្តី

ទាញយកសៀវភៅ

ជយោភាសាខ្មែរ
 

ទាញយកសៀវភៅ

ធនជ័យបណ្តាំប្រស្នារ
 

ទាញយកសៀវភៅ

បទានុក្រមរាមកេរ្ត៍

ទាញយកសៀវភៅ

ប្រជុំពាក្យវប្បធម៌ មានសេចក្តីពន្យល់ពាក្យនីមួយៗដោយសប់គ្រប់

ទាញយកសៀវភៅ

ពន្លឺសំណេរតែងសេចក្តី

ទាញយកសៀវភៅ

ព្រះអាទិត្យថ្មី រះលើផែនដីចាស់

ទាញយកសៀវភៅ

ភាសាខ្មែរជាជំនួយដល់សិស្សទូទៅ

ទាញយកសៀវភៅ

ភិក្ខុសោម ទុំ ទាវ

ទាញយកសៀវភៅ

មរតកយុត្តិធម៌ខ្មែរ

ទាញយកសៀវភៅ

មាលាដួងចិត្ត

ទាញយកសៀវភៅ

មូលដ្ឋានដើម្បីយល់អក្សរសាស្ត្រ ជាជំនួយដល់ការពិចារណា

ទាញយកសៀវភៅ

មូលដ្ឋានអក្សរសិល្ប៍ជំពូក១(ពៅ-សាមី)

ទាញយកសៀវភៅ

ល្បែងពាក្យ

ទាញយកសៀវភៅ

វចនានុក្រមពាក្យថ្មី

ទាញយកសៀវភៅ

វិធិបង្រៀន និងកិច្ចតែងការបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១០

ទាញយកសៀវភៅ

វិធីសាស្ត្រ-នៃ-ការ-សរសេរ-តែងសេចក្ដី-សម្រាប់-មធ្យមសិក្សា-

ទុតិយភូមិថ្នាក់-ទី-១០-១១-១២

ទាញយកសៀវភៅ

សមូហកម្មអក្សរសីល្ប៍ (នូ ហាច)-

ទាញយកសៀវភៅ

សម្រង់ អក្ខរវិរុទ្ធដែលងាយខុស (ជួន ណាត)

ទាញយកសៀវភៅ

សរសេរតាមអាន សំរាំង ថ្នាក់ទី ៩ ត្រៀម

ទាញយកសៀវភៅ

សិល្បៈតែងកំណាព្យ

ទាញយកសៀវភៅ

សៀវភៅដំណកឃ្លាក្នុងភាសាខ្មែរ

ទាញយកសៀវភៅ

សៀវភៅសរសេរ

ទាញយកសៀវភៅ

ស្នាព្រះហស្ថ ក្រោយបង្អស់នៃ សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី

ទាញយកសៀវភៅ

អក្ខរវិធីសង្ខេប

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (លី ធាមតេង)

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ_វ៉ាន់ឌី កាអុន

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរអនុវត្ត

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ថ្នាក់ទី  11 វិភាគអត្ថបទ

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរ

ទាញយកសៀវភៅ

អត្ថបទវិធី

ទាញយកសៀវភៅ

***រឿង

ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World