រាជមន្ត

***សៀវភៅច្បាប់

កម្រងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ

ការប្រៀបធៀប រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

កម្ពុជា និងបារាំង

ការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព

ការរៀបចំ

ការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និង អំពើនៃការប្រកួតមិនស្មោះត្រង់

កិច្ចការក្រឡាបញ្ជី

កិច្ចព្រមព្រៀង

ក្បួនរាជស័ព្ទ

ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការង្កក ឃាត់ទុក និងរឹបអូសនៅកម្ពុជា

ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ក្រមសីលធ៏មសម្រាប់មន្រ្ដីប្រតិបត្ដិច្បាប់

ខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រ ព្រះរាជក្រម

គោលការណ៍ក្រមទាំងបួន

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃ

ច្បាប់ភូមិបាល

ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ_ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល

ច្បាប់ស្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង គ្រួសារ

ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង

ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទានសីល

នីតិកិច្ចសន្យាពិសេស

នីតិធុរកិច្ច

នីតិធុរកិច្ច-Bu

នីតិរដ្ឋបាល ស្តីពីចំណេះដឹង

នៅតែសង្ឃឹម

ប្រធានបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី-ធាតុសត្យានុម័ត-ឬធាតុសម្ភារ

ប្រភពនៃព្រះរាជពិធីអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ

ពិធីសារពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈជនភៀសខ្លួន ១៩៦៦

មរតកយុត្តិធម៌ខ្មែរ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៤៧

រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៧០

រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៧៥

រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៨១

រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៨៩

រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៩៣

លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ

លិខិតកិច្ចសន្យា១

លិខិតកិច្ចសន្យា២

លិខិតកិច្ចសន្យា៣

លិខិតកិច្ចសន្យា៤

លិខិតកិច្ចសន្យា៥

លិខិតកិច្ចសន្យា៦

លិខិតកិច្ចសន្យា៧

សង្គមសាស្ត្រ និង បញ្ហាពុករលួយ

សង្គមសាស្រ្ត

សញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការចុះបញ្ចីពាណិជ្ចកម្ម និង ការប្រកបអាជីវកម្មអនុលោមតាមច្បាប់

សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រម_រដ្ឋប្បវេណី_ភាគទី៤ គន្ថីទី៦

សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី១ ដល់គន្ថី៣

សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២ គន្ថីទី៤

សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៦ គន្ថីទី៨-៩

សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី_ ភាគទី៣ គន្ថីទី៥

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទិ្ធមនុស្ស ១៩៤៨

សេចក្តីផ្តើមនីតិរដ្ឋប្បវេណី២០១១

សេវាសាធារណៈ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា


 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World