គេហទំព័រ

អ៊ី: លាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយប៉ុន្មានអូន?

ខ្ញុំ: 1គ្រឿង 10$ អ៊ី....smiley

អ៊ី: គេលាងតែ៣ម៉ឺន នឹងហា លាងដូចគេទៅ...
ខ្ញុំ: ចា៎ត្រឹមលាង លាងនឹងខ្ញុំលាងតែ2ម៉ឺន ក៏បានដែរ បាញ់ឆ្វាចៗលាងហើយភ្លាម តែអ្វីដែលសំខាន់នោះលាងមានតំរង ការប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យសាចពេញបន្ទប់ ដុសលាងមានសាប៊ូ ច្រាស ហើយដោះដាក់ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស ថែទាំម៉ាស៊ីន គ្រឿងណាដែលត្រូវទឹកមិនបាន ក្រោយការលាងមិនឆ្លង មិនច្រែះ,..heart

ទីតាំង បុរីរំចេក ខេត្ត បាត់ដំបង ។ 

  

*មានលក់កូនស្វាយចាន់ទីពូជ M23 និង កូនស្លា  អាស័យដ្ឋាន ភូមិ អូរពឺត សង្កាត់ ទួលល្វា ក្រុង ប៉ៃលិន  ខេត្ត​ ប៉ៃលិន 

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ ៖  097 528 40 88  /  088 92 07 489

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែ

លោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ 

ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Message

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World