loading...

គេហទំព័រ

 Apple បានប្រាប់យើងថា តើពិភពលោកនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េច ? Apple គឺវាមិនគ្រាន់តែជាផលិតផលម៉ាស៊ីនទៀតទេ ប៉ុន្តែវាជាផលិតផលទិន្នន័យនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាង ។

            ទាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នកាល Jac Ma ជឿថាយើងកំពុងរស់ក្នុងសតវត្សរ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុត ។ បដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាទី១ គឺការផ្តោតសំខាន់លើកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងរោងចក្រ ដែលមានរយៈពេល ៥០ឆ្នាំ ហើយបដិវត្តន៍នេះបាននាំឳ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ។ បដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាលើកទី២ គឺបានផ្តោតទៅលើកម្លាំងថាមពល ឬអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដែលមានរយៈពេល ៥០ឆ្នាំ ហើយបដិវត្តន៍នេះ គឺបាននាំឳ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ។ បដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាលើកទី៣ គឺផ្តោតលើអុិនធឺណិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានរយៈពេល ៥០ឆ្នាំ ហើយបដិវត្តន៍នេះនាំឳ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី៣ តែសង្គ្រាមនេះ មិនប្រយុទ្ធរវាងជាតិសាសន៍ទៀតទេ តែវាគឺជាសង្គ្រាមដែលយើងត្រូវការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រ ភាពមានជម្ងឺ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ អនាគតរបស់យើង គឺត្រូវការរួមគ្នា ដើម្បីក្មេងជំនាន់ក្រោយ។ ពួកយើងមិនប្រើកាំភ្លើងទេ តែពួកយើងប្រើកុំព្យូទ័រប្រើទិន្នន័យ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនិងសង្គម។ ទាំងនេះ គឺជាអ្វីដែលជាមហិច្ឆតារបស់ Ma។  បច្ចុប្បន្នអុិនធឺណិត ទើបតែមានអាយុកាល ២០ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ហើយវានៅ៣០ឆ្នាំទៀត ដែលជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យុវជនយើង។ យុវជនដែលមានសំណាងបំផុត គឺយុវជនដែលមានអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ។ កាលពី២០ឆ្នាំមុន គឺជាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ហៅកាត់ថា IT ហើយ IT បានជួយមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនឳ្យមានភាពរឹងមាំនិងខ្លាំងជាងមុន។ IT បានជួយឳ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា។ តែឥឡូវនេះយើងកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យ ដែលហៅកាត់ថា DT(Data Technology) ហើយ DT វាផ្ទុយពីសម័យ IT ។ នៅក្នុងសម័យ IT ខ្ញុំមាន អ្នកគ្មាន តែនៅក្នុងសម័យ DT ខ្ញុំមាន អ្នកមាន។ DTគឺជាប្រភពទិន្នន័យគ្រប់យ៉ាង ដែលលើសពីព័ត៌មានទៅទៀតហើយវាអាចចែករំលែកទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា។ ដូច្នេះ យើងបានមកដល់សម័យ DT ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រសិនបើអ្នកចេះប្រើវា នោះវាគឺជាយុគសម័យរបស់អ្នក។ នៅក្នុងយុគសម័យ DT មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺដូចគ្នា ពីព្រោះយើងចាប់ផ្តើមពីចំណុចដូចគ្នា និងគ្មានអ្នកជំនាញ DT ទេ ហើយអនាគតអ្នកជំនាញ IT នឹងជួបបញ្ហា។ យើងកំពុងរស់ក្នុងពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យពិភពនៃការបង្កើតថ្មី ពិភពនៃការច្នៃប្រឌិត ពិភពនៃការជំរុញលើកទឹកចិត្ត ពោលគឺពិភពនៃក្តីសុបិន។ ដោយសារតែទិន្នន័យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអាចក្លាយជាការពិត។ បច្ចេកវិទ្យា គឺមិនមែនជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកទេ តែសុបិន គឺជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក ។ បច្ចេកវិទ្យាអុិនធឺណិត មិនបំផ្លាញការងារទេ គឺមានតែបង្កើតការងារថ្មី។

            បដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាលើកទី១ បានបង្កើតការងារជាច្រើន និងបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាលើកទី២ បានបង្កើតការងារកាន់តែច្រើន ហើយបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាលើកទី៣ បានបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនបំផុត ។ តែការងារថ្មីនេះត្រូវតែមានចំណេះដឹងច្រើនមានជំនាញច្រើន និងមានការច្នៃប្រឌិតច្រើន។ សម្រាប់១០-២០ឆ្នាំទៅមុខទៀត វាគឺជាពេលវេលាចល័ត ទិន្នន័យ និងការបង្កើតថ្មីៗ ។ Jac Ma

 

 ចូរអ្នកធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ ។ ធ្វើវានិងរៀនពីវា នោះអ្នកនឹងមានលទ្ធភាពសម្រេចបាននូវអ្វីដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នា ។ Omidyar

 

 មនុស្សដែលបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនឯងថា ធ្វើមិនបាន គឺជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ និងគួរឳ្យខ្លាចបំផុត ។ Omidyar

 

 អ្នកដែលគ្មានហេតុផល គឺជាមនុស្សភ្លីភ្លើ ។ អ្នកដែលគ្មានឆន្ទៈ គឺជាមនុស្សងងឹតងងល់ ។ អ្នកដែលគ្មានសេចក្តីក្លាហាន គឺជាទាសករ ។ Andrew Carnegie

 

 គុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នក គឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើ និងអ្វីដែលអ្នកចង់ ។ Andrew Carnegie

 

 មនុស្សទាំងអស់មានមូលដ្ឋានជាមនុស្សល្អ និងស្មោះត្រង់ ។ ដូច្នេះ វាគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឳ្យចេះសហការគ្នា និងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយគ្នា ។ eBay

 

មិនថាអ្នកធ្វើការឳ្យគេឬធ្វើការឳ្យខ្លួនឯង ភាពជោគជ័យ គឺមិនអាចចេញមកពីការងារធម្មតាឬល្អនោះទេ អ្នកត្រូវតែធ្វើវាឳ្យល្អបំផុត ។ ៚៚៚

អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវផ្សារប៉ៃលិន ផ្ទះលេខ ៦០៤ ភូមិ អូរតាពុកលើ សង្កាត់ ប៉ៃលិន ក្រុង ប៉ៃលិនTell : 017 567 738 / 088 3 926 119 / 086 765 719

អូតូម៉ាសុីនឆេះពេលភ្លើងរEDCដាច់ (ATS)

 

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែ

លោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ 

ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Message

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World