ភាសាខ្មែរ

enlightenedអក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃនេះ...!

គំរូ បង្កើតសំណួរតេស្តភាសាខ្មែរ គ្រប់កម្រិត ទាញយក
   
   

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

>>ទាញយកសៀវភៅជា | PDF

 

កិត្តិយសឬស្នេហា

ទាញយកសៀវភៅ

គន្លិះជោគជ័យតែងសេចក្តី

ទាញយកសៀវភៅ

ជយោភាសាខ្មែរ
 

ទាញយកសៀវភៅ

ធនជ័យបណ្តាំប្រស្នារ
 

ទាញយកសៀវភៅ

បទានុក្រមរាមកេរ្ត៍

ទាញយកសៀវភៅ

ប្រជុំពាក្យវប្បធម៌ មានសេចក្តីពន្យល់ពាក្យនីមួយៗដោយសប់គ្រប់

ទាញយកសៀវភៅ

ពន្លឺសំណេរតែងសេចក្តី

ទាញយកសៀវភៅ

ព្រះអាទិត្យថ្មី រះលើផែនដីចាស់

ទាញយកសៀវភៅ

ភាសាខ្មែរជាជំនួយដល់សិស្សទូទៅ

ទាញយកសៀវភៅ

ភិក្ខុសោម ទុំ ទាវ

ទាញយកសៀវភៅ

មរតកយុត្តិធម៌ខ្មែរ

ទាញយកសៀវភៅ

មាលាដួងចិត្ត

ទាញយកសៀវភៅ

មូលដ្ឋានដើម្បីយល់អក្សរសាស្ត្រ ជាជំនួយដល់ការពិចារណា

ទាញយកសៀវភៅ

មូលដ្ឋានអក្សរសិល្ប៍ជំពូក១(ពៅ-សាមី)

ទាញយកសៀវភៅ

ល្បែងពាក្យ

ទាញយកសៀវភៅ

វចនានុក្រមពាក្យថ្មី

ទាញយកសៀវភៅ

វិធិបង្រៀន និងកិច្ចតែងការបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១០

ទាញយកសៀវភៅ

វិធីសាស្ត្រ-នៃ-ការ-សរសេរ-តែងសេចក្ដី-សម្រាប់-មធ្យមសិក្សា-

ទុតិយភូមិថ្នាក់-ទី-១០-១១-១២

ទាញយកសៀវភៅ

សមូហកម្មអក្សរសីល្ប៍ (នូ ហាច)-

ទាញយកសៀវភៅ

សម្រង់ អក្ខរវិរុទ្ធដែលងាយខុស (ជួន ណាត)

ទាញយកសៀវភៅ

សរសេរតាមអាន សំរាំង ថ្នាក់ទី ៩ ត្រៀម

ទាញយកសៀវភៅ

សិល្បៈតែងកំណាព្យ

ទាញយកសៀវភៅ

សៀវភៅដំណកឃ្លាក្នុងភាសាខ្មែរ

ទាញយកសៀវភៅ

សៀវភៅសរសេរ

ទាញយកសៀវភៅ

ស្នាព្រះហស្ថ ក្រោយបង្អស់នៃ សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី

ទាញយកសៀវភៅ

អក្ខរវិធីសង្ខេប

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (លី ធាមតេង)

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ_វ៉ាន់ឌី កាអុន

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរអនុវត្ត

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ថ្នាក់ទី  11 វិភាគអត្ថបទ

ទាញយកសៀវភៅ

អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរ

ទាញយកសៀវភៅ

អត្ថបទវិធី

ទាញយកសៀវភៅ

***រឿង

ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ
ទាញយកសៀវភៅ

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World