ចំណេះដឹងទូទៅ

សូមស្វាគមន៍.....!

៤ឆ្នាំ ទាញយកសៀវភៅ
កុំអីល្អជាង ទាញយកសៀវភៅ
ចរិតឆ្កែ ទាញយកសៀវភៅ
ចំណងដៃ ផែនការថ្មី ទាញយកសៀវភៅ
ជម្រើសទីពីរ ទាញយកសៀវភៅ
ជីវិតយើងខ្លីពេក ទាញយកសៀវភៅ
ទស្សនៈខ្ញុំគេ ទាញយកសៀវភៅ
ធ្វើគ្រូខ្លួនឯង ទាញយកសៀវភៅ
មនុស្សចោលម្សៀត ទាញយកសៀវភៅ
រស់ក្នុងចម្ងល់ ទាញយកសៀវភៅ
រើសទុកមកវិញ ទាញយកសៀវភៅ
រឿងកំហុសខ្ញុំ ទាញយកសៀវភៅ
រៀនតាមឆាវឆាវ ទាញយកសៀវភៅ
លួចស្រលាញ់ លួចសារភាព ទាញយកសៀវភៅ
លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ទាញយកសៀវភៅ
អាល់ប៊ុមគំនិត ទាញយកសៀវភៅ
ឱ្យគេដេកទៅ ទាញយកសៀវភៅ
១០នាទី ទាញយកសៀវភៅ

 

កណ្ហាវត្ថុ ទាញយកសៀវភៅ
កម្មនិងផលរបស់កម្មមានមែនឬទេ ទាញយកសៀវភៅ
កម្រងធម្មទាន ទាញយកសៀវភៅ
កម្រងធម្មទាន  ទាញយកសៀវភៅ
ការចាំវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ ទាញយកសៀវភៅ
កិឆន្ទជាតក ទាញយកសៀវភៅ
កុរុង្គទេវិវត្ថុ ទាញយកសៀវភៅ
ក្រាំងកាវតាវ ទាញយកសៀវភៅ
កំពូលកណ្ឌព្រះត្រៃបិដក ទាញយកសៀវភៅ
ខ្លឹមសារគួរយល់ដឹង ទាញយកសៀវភៅ
គហដ្ឋសីល ទាញយកសៀវភៅ
គោលនៃពុទ្ធសាសនាធម្មជាតិ ទាញយកសៀវភៅ
ចូឡកម្មវិភង្គសូត្រកម្មជាតុលាការដ៏យុត្តិធម៌ ទាញយកសៀវភៅ
ចូឡបទុមជាតក ទាញយកសៀវភៅ
ចូឡសុវជាតក ទាញយកសៀវភៅ
ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃភាគ ១ ទាញយកសៀវភៅ
ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃភាគ ២ ទាញយកសៀវភៅ
ជីវិតអសុរា ទាញយកសៀវភៅ
ដួងហឫទ័យនៃអ្នកមានគុណ ទាញយកសៀវភៅ
ដៃគូជីវិត  ទាញយកសៀវភៅ
ដំណើរនៃជីវិតពុកម៉ែ ទាញយកសៀវភៅ
តម្លៃជីវិត ទាញយកសៀវភៅ
-តួនាទីខ្ញុំ ទាញយកសៀវភៅ
តួនាទីប្រចាំជីវិត ទាញយកសៀវភៅ
តួនាទីមនុស្ស ជាគរាភិវង្ស ទាញយកសៀវភៅ
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីអោយ ទាញយកសៀវភៅ
តើត្រូវជំនះឧបសគ្គរបស់អ្នក ទាញយកសៀវភៅ
តើមនុស្សអាចស្មើរគ្នាដែរទេ ទាញយកសៀវភៅ
តំណក់ទឹកខ្មៅ (សៅ ចាន់ណា) ទាញយកសៀវភៅ
ទីឃីតិកោសលជាតក ៥៩ ទាញយកសៀវភៅ
ទំព័រជីវិត ទាញយកសៀវភៅ
នកុលជាតក សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក ទាញយកសៀវភៅ
នមោរតនកថា (សម្តែងរឿងនមោនិងរតនត្រ័យ) ទាញយកសៀវភៅ
នាងវិសាខា (១-២) ទាញយកសៀវភៅ
នាមប្បញ្ញត្តិ ទាញយកសៀវភៅ
និឡិនិកាជាតក សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ  ទាញយកសៀវភៅ
បញ្ញរាសី ទាញយកសៀវភៅ
បញ្ហាជីវិត ទាញយកសៀវភៅ
បញ្ហាអនាគត ទាញយកសៀវភៅ
បណ្តាំលោកគ្រូ ទាញយកសៀវភៅ
បត្តានុមោទនាមយៈ បុណ្យកើតអំពី... ទាញយកសៀវភៅ
បត្តិទានមយៈ បុន្យកើតអំពីការចែកបុណ្យ ៦ ទាញយកសៀវភៅ
បទពិចារណា (រៀបរៀងដោយ ប៊ុត សាវង្ស) ទាញយកសៀវភៅ
បឯមសមជីវីសូត្រ ទាញយកសៀវភៅ
ប្រស្នាត្រៃគុ ទាញយកសៀវភៅ
ប្រស្នាត្រៃគុណ ទាញយកសៀវភៅ
ពាក្យកម្ចីពីបាលី.សំស្រឹត និងបរទេស ទាញយកសៀវភៅ
ពាលបណ្ឌិតកថា ទាញយកសៀវភៅ
ពោធិសត្តកថា ទាញយកសៀវភៅ
ព្រះធម្មបទគាថា ទាញយកសៀវភៅ
ព្រះបាទ-ធម្មាសោក  ទាញយកសៀវភៅ

ព្រះមាល័យទេសនា

ទាញយកសៀវភៅ
ភាវនាមយៈ បុណ្យកើតអំពីការចម្រើន ទាញយកសៀវភៅ
មនោមយិទ្ធិ ទាញយកសៀវភៅ
មារាទិវិជ័យ ទាញយកសៀវភៅ
រតនត្តយុទានឃោសន៍ ទាញយកសៀវភៅ
វត្តប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនិកជន ទាញយកសៀវភៅ
វិធីថ្វាយបង្គំព្រះ (បាលី) ទាញយកសៀវភៅ
វិធីរម្ងាប់សេចក្តីក្រោធ ទាញយកសៀវភៅ
សង្គីតិកថា ទាញយកសៀវភៅ
សង្ឃទានមានផលច្រើន ទាញយកសៀវភៅ
សច្ចតបាបីវត្ថុ ទាញយកសៀវភៅ
សតិប្បដ្ឋានតាមគម្ពីរ ទាញយកសៀវភៅ
សម្តេចជាតក ទាញយកសៀវភៅ
សាសនភាសិត ទាញយកសៀវភៅ
សាសនសុភាសិតភាគ៣ ទាញយកសៀវភៅ
សាសនាគឺជាអ្វី ទាញយកសៀវភៅ
សិល្បៈនៃ-ការ-រស់-នៅ ទាញយកសៀវភៅ
សីមាកថាវិភាគ ទាញយកសៀវភៅ
សីលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា ទាញយកសៀវភៅ
 

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World