រាជមន្ត

***សៀវភៅច្បាប់

1-កម្រងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ

2-ការប្រៀបធៀប រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

កម្ពុជា និងបារាំង

3-ការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព

4-ការរៀបចំ

5-ការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និង អំពើនៃការប្រកួតមិនស្មោះត្រង់

6-កិច្ចការក្រឡាបញ្ជី

7-កិច្ចព្រមព្រៀង

8-ក្បួនរាជស័ព្ទ

9-ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការង្កក ឃាត់ទុក និងរឹបអូសនៅកម្ពុជា

10-ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

11-ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

12-ក្រមសីលធ៏មសម្រាប់មន្រ្ដីប្រតិបត្ដិច្បាប់

13-ខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រ ព្រះរាជក្រម

14-គោលការណ៍ក្រមទាំងបួន

15-គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃ

16-ច្បាប់ភូមិបាល

17-ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

18-ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់

19-ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

20-ច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

21-ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ_ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល

22-ច្បាប់ស្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង គ្រួសារ

23-ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង

24-ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

25-ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

26-នមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទានសីល

27-នីតិកិច្ចសន្យាពិសេស

28-នីតិធុរកិច្ច

29-នីតិធុរកិច្ច-Bu

30-នីតិរដ្ឋបាល ស្តីពីចំណេះដឹង

31-នៅតែសង្ឃឹម

32-ប្រធានបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី-ធាតុសត្យានុម័ត-ឬធាតុសម្ភារ

33-ប្រភពនៃព្រះរាជពិធីអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ

34-ពិធីសារពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈជនភៀសខ្លួន ១៩៦៦

35-មរតកយុត្តិធម៌ខ្មែរ

36-រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

37-រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៤៧

38-រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៧០

39-រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៧៥

40-រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៨១

41-រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៨៩

42-រដ្ធធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៩៣

43-លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ

44-លិខិតកិច្ចសន្យា១

45-លិខិតកិច្ចសន្យា២

46-លិខិតកិច្ចសន្យា៣

47-លិខិតកិច្ចសន្យា៤

48-លិខិតកិច្ចសន្យា៥

49-លិខិតកិច្ចសន្យា៦

50-លិខិតកិច្ចសន្យា៧

51-សង្គមសាស្ត្រ និង បញ្ហាពុករលួយ

52-សង្គមសាស្រ្ត

53-សញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

54-សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការចុះបញ្ចីពាណិជ្ចកម្ម និង ការប្រកបអាជីវកម្មអនុលោមតាមច្បាប់

56-សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រម_រដ្ឋប្បវេណី_ភាគទី៤ គន្ថីទី៦

57-សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី១ ដល់គន្ថី៣

58-សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២ គន្ថីទី៤

59-សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៦ គន្ថីទី៨-៩

60-សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី_ ភាគទី៣ គន្ថីទី៥

61-សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទិ្ធមនុស្ស ១៩៤៨

62-សេចក្តីផ្តើមនីតិរដ្ឋប្បវេណី២០១១

63-សេវាសាធារណៈ

64-អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World